Projekt om havnebad droppes

23. februar 2023

M+ Ejendomme har besluttet at droppe planerne om at realisere et havnebad i Horsens indre havn. Det sker efter, at Horsens Kommune via borgmester Peter Sørensen har været tydelig om, at tålmodigheden er ophørt, og der skal derfor ske en snarlig færdiggørelse, dvs. til juli 2023. Samtidig har kommunen til stadighed krævet, at M+ Ejendomme skal påtage sig det fremadrettede ansvar for badevandskvaliteten i havnebadet. 

”Det er selvfølgelig helt fair, at kommunen stiller sådanne krav på vegne af borgerne, men havnebadet vil ikke kunne være færdigt til sommeren 2023 og det vil kræve, at vi bliver en slags driftoperatør på havnebadet, og det vil vi ikke. Vi har de seneste to år brugt en betydelig mængde tid på at undersøge, hvordan et havnebad i Horsens indre havn kunne etableres med en permanent sikring af en badevandsvandkvalitet i henhold til de statslige myndigheders krav. Det er i den sammenhæng vigtigt at forstå, at kravene er anderledes skrappe til et havnebad, end de er i forhold til, at folk selv tager sig en dukkert i en sø eller i havet. 

Oprindeligt var havnebadet estimeret til en samlet pris på 30 mio. kr. M+ Ejendomme har allerede brugt 22 mio. kr på det ufærdige havnebad. 

Vi ved nu, at myndighedskravene til badevandskvalitet kræver en omfattende konstruktiv og teknisk løsning, der vil koste omkring 38 mio. kr. yderligere til færdiggørelse af projektet. Altså en samlet pris på omkring 60 mio. kr. for havnebadet. Det er så voldsom en budgetoverskridelse, at det ikke giver mening at arbejde videre med en tilpasning af projektet til den oprindelige økonomi og dermed bygge havnebadet færdigt,” siger Henrik Hansen. 

Henrik Hansen forklarer, at det ufærdige havnebad nu bliver bugseret væk, og at M+ Ejendomme vil sikre, at materialerne bliver genanvendt i det omfang, det er muligt. Han understreger samtidig, at M+ Ejendomme selv har afholdt de udgifter, der har været ved det foreløbige byggeprojekt, ligesom selskabet også betaler for den forestående bortskaffelse af det ufærdige havnebad. 

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke har været involveret kommunale penge i byggeriet, ligesom kommunen heller ingen udgifter vil få i forbindelse med den forestående bortskaffelse. Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke kommunen for det gode samarbejde, vi har haft i forsøget på at realisere projektet. Der lå en fantastisk vision for dette projekt. Men nogle gange, så støder den slags projekter ind i nogle vanskeligheder, som umuliggør at komme i mål. Det er desværre tilfældet her. Vi vil fortsat gøre vores til, at vi er en virksomhed, der med udgangspunkt i vores rødder i Horsens, bidrager til byens fantastiske udvikling. Og vi ser frem til at samarbejde med Horsens Kommune om kommende projekter,” siger Henrik Hansen. 

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 53 85 07 70