Fagforeninger flytter ind i Pakhusene på Nordhavnen i Horsens

28. februar 2019

Fagforeninger i fælles hus på Horsens Havn

Nogle af byens store fagforeninger rykker ind i en del af nybyggeriet Pakhusene på Horsens Havn, så snart CASA A/S har bygningerne klar.

3F, FOA og Fødevareforbundet NNF vil vise, at Fællesskab fungerer i de tre bygninger, som kommer til at vende ud mod Niels Gyldings Gade.

”Vi har lavet en fornuftig aftale med en pæn del af den lokale fagbevægelse om Havnen 11. Den inderste del af det projekt, som har optaget så mange så længe, er nu på plads”, siger Per Hansen, direktør for M+. ”Det glæder os. Og det bliver et fint signal om udvikling og sammenhold, at det er fagforeninger, som rykker ind i et topmoderne kontor- og mødehus”.

Det har været et langt tilløb, fortæller Hans A. Sørensen, formand for 3F Horsens og Omegn og for LO Horsens Hedensted. ”For 10 år siden drøftede vi seriøst at samle byens fagforeninger i et fælles hus. Men planerne blev lukket ned igen, da HK besluttede at nedlægge kontorerne i Horsens, og Metal valgte at blive i deres nuværende hus. Nu er der kommet en fælles beslutning ud af et grundigt forarbejde i tre fagforeninger om i fællesskab at leje os ind i Pakhusene. Vi har nu en periode, mens der detailprojekteres, hvor vi eventuelt også kan finde ud af at få plads til kollegaerne fra de andre lokale fagforeninger”.

Lone Dybdal, formand for FOA Horsens, tilføjer:
”Med vores beslutning om at etablere Fagforeningernes Hus her i Horsens håber vi, at have sat noget i gang, der kan være med til at skabe et endnu bedre fællesskab i fagbevægelsen”.
3F er klart den største af de tre fagforeninger og har brug for godt halvdelen af kontorerne. FOA og Fødevareforbundet NNF Østjylland deler den anden halvdel i forholdet 2 til 1. Ud over kontorer og medlemsserviceområder bliver der naturligvis også etableret de nødvendige mødelokaler til både små, mellemstore og store møder og adgang til P-pladser.

Der er stadig sonderinger i gang om, hvorvidt flere af de lokale fagforeninger vælger at leje sig ind hos de tre. Desuden er der overvejelser i gang om en anden mulig lejer, som har grundholdninger, der passer til det nye faglige fællesskab.

”Som initiativtagere til ”Fagforeningernes Hus”, ”Fællesskabets Hus”, eller hvad det nu ender med at skulle hedde, håber og tror vi på, at flere vil finde ideen så god, at vi kan starte med en udvidelse - som kan være inden for lokalplanen”, siger Flemming Hansen, formand for Fødevareforbundet NNF Østjylland, som også for nyligt har etableret sig i et kontorfællesskab med andre fagforeninger i Århus.

”Vi er overbevist om, at der er gevinster ved at være flere fagforeninger i samme hus. Fælles reception, fælles mødefaciliteter og tæt samarbejde. Mulighederne er mange både hver for sig og i fællesskab. Og under alle omstændigheder vil fællesskabet kunne inspirere til at tænke og handle på nye måder”, mener Hans A. Sørensen.

De næste måneder indeholder en række møder om indretning og udstyr i det nye faglige flagskib.

Huset er planlagt klar til indflytning 1. januar 2021.

Du kan læse mere om projektet Pakhusene Horsens som helhed på www.pakhusene-horsens.dk