HORSENS NORD, Attraktiv erhvervsgrund med udviklingspotentiale

Pris
Kontantpris + moms 5.471.000 kr.
Omfang
Grundareal på 43.772 m2
Under 5 minutter til E45
Bebyggelsesprocent på 50%
Byggehøjde på 18 meter
Området er udlagt til industri, lager- og værkstedsvirksomhed

HORSENS NORD, Attraktiv erhvervsgrund med udviklingspotentiale

Grundareal på 43.772 m² beliggende i erhvervsområde i Horsens Nord. Grunden har en god placering med adgangsvej 
fra Korden og med synlighed ud mod Egebjergvej. Fra ejendommen er der under 5 minutter til motorvej E45, og med 
en central beliggenhed i Jylland, betyder det at store byer som  Aarhus, Kolding, Randers og Silkeborg nås på mindre 
end en time. 

Grundarealet er ikke byggemodnet og køber forestår selv dette. 

Området er udlagt til erhvervsformål så som industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration. 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 50 %, og med en bygningshøjde på 18 meter. 

Tegningerne i materialet er et oplæg til hvordan et byggeri på grunden evt. kan se ud. 
Her er grunden udnyttet med en bebyggelsesprocent på 18,27 % og med et bygningsareal på 7.995 m²

Placeringen er meget attraktiv for større virksomheder, grundet den nemme adgang til E45 og den centrale placering i 
Jylland. Området er en erhvervsby og af virksomheder med beliggenhed i nærheden kan bl.a. nævnes Danish Crown, 
DKI, DSV, Normal og Etac m.fl. Senest har GLS også etableret deres nye logistikhub i området.

Bygningsarealer og stamdata
Adresse: Egebjergvej 68
Matrikelnummer: 26f, Gedved by, Tolstrup
Kommune: Horsens
Grundareal: 43.772 m2

Offentlig vurdering (2019)
Ejendomsværdi: kr. 10.577.500
Heraf grundværdi: kr. 10.577.500

Andre vilkår
Momsregistreret: Ja

Offentlige forhold
Byggeret: 50 %
Forurening: Ingen oplysninger om kendt forurening

Lokalplan:
G-110, Lokalplan for et område til 
 erhvervsformål i den sydvestlige del af 
 Gedved, syd for Højvangsvej