Kirk Kapital sælger 65% af Exxit59 til Ejendomsselskabet CASA

23. november 2018

PRESSEINFORMATION

Kirk Kapital A/S har solgt 65% af aktiekapitalen til Ejendomsselskabet CASA A/S, der er ejet af Michael Antitsch Mortensen og udgør M+s ejendomsselskab til langsigtede ejendomsinvesteringer. Efter salget ejer Ejendomsselskabet CASA A/S 75% af Exxit59, mens Kirk Kapital A/S fortsætter som minoritetsaktionær med 25% af aktiekapitalen.

Salget er en fortsættelse af det partnerskab, der blev indgået i 2010, hvor Ejendomsselskabet CASA A/S erhvervede 10% og Michael Mortensen trådte ind som bestyrelsesformand.

Salget af aktiemajoriteten i Exxit59 er i tråd med Kirk Kapital A/S' strategi om at eje større minoritetsposter i veldrevede virksomheder med et godt langsigtet potentiale, i partnerskab med kompetente medaktionærer.

Kim Gulstad, CEO i Kirk Kapital A/S, udtaler:

"Med salget af en majoritet til Ejendomsselskabet CASA A/S fuldender vi den rejse på ejerskabssiden, vi igangsatte i 2010, da Michael trådte ind i aktionærkredsen. Under Kirk Kapital A/S' ejerskab, og med Michael Mortensen som formand og minoritetsaktionær, har Exxit59 været igennem en rivende udvikling, og vi ser frem til at støtte op om den fortsatte udvikling af området."

Exxit59 er én af Danmarks største erhvervsparker beliggende ved afkørsel 59 nord for Vejle ved sammenfletningen mellem motorvej E45 og Midtjyske Motorvej (rute 18). Erhvervsparken har et udlejet areal på mere end 87,000 m2 og lejerne inkluderer virksomheder som PwC, McDonalds, Lagkagehuset, Danske Fragtmænd, BCA Bilauktion, HAVI Logistics og Moss Copenhagen, blot for at nævne nogle få.

Exxit59 har været igennem en rivende udvikling de seneste år med mange nye lejere indenfor en række forskellige brancher.

"Exxit59 har i dag en balance på knap DKK 1 mia. og mere end 30 lejere. Vi har 1,000 arbejdspladser og godt over 125,000 besøgende hver måned. Alene det seneste år har vi budt velkommen til KFC, Imbox og Enzo & C. og jeg tror, at vi med Exxit59's unikke placering og gode adgangsforhold vil se vækst og nye lejere indenfor vores forretningsområder. Jeg glæder mig enormt meget til at fortsætte denne vækst og udviklingen af Exxit 59 sammen med Kirk Kapital ud fra de samme værdier og tilgang som hidtil," udtaler Michael Mortensen, bestyrelsesformand i Exxit59.

Erhvervsparken Exxit59 har i dag lejere indenfor restauration, logistik, kontor og erhverv. Exxit59 ejer ubebygget jord svarende til ca. 115 hektar med ca. 220,000m2 tilhørende byggerettigheder til brug for potentiel udvidelse af den nuværende erhvervspark.

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital er et familieejet investeringsselskab, der ejes af Kirk Johansen. Familien Kirk Johansen er efterkommerne af Ole Kirk Kristiansen, der etablerede LEGO. Kirk Kapital administrerer ca. 7 mia. kr., som er investeret i Strategiske Investeringer og Finansielle Investeringer. Indenfor Strategiske Investeringer er Kirk Kapital en aktiv og langsigtet investor og ejer større aktive minoritetsstillinger i Alliance +, Beck Pack, FMD, Globeteam, Kompan, PNO, Tacton og TPS Rental Systems.

Om M+

M+ er samlebetegnelsen for en række ejendomsudviklings­ og investeringsaktiviteter ultimativt ejet af serie­iværksætter Michael Antitsch Mortensen. Fra hovedsædet i Horsens og med et vidtforgrenet netværk i ejendomsbranchen udvikler og opfører M+ bolig­ og erhvervsejendomme i alle dele af Danmark ­ ofte i partnerskab med pensionskasser, private equity fonde, familiefonde og formueforvaltere. M+ ejer og administrerer endvidere en større ejendomsportefølje bestående primært af velbeliggende strøg­ og erhvervsejendomme i Aarhus, Horsens og Vejle, og har etableret og investeret i en række virksomheder, herunder typehusfirmaet Hybel A/S og entreprenørvirksomheden CASA A/S.

Om Exxit59

Exxit 59's vision er at udvikle den nuværende erhvervspark fra et erhvervs­ og logistikcentrum midt i Danmark til en moderne og dynamisk motorvejsby, som danner grundlag for, at virksomheder inden for en bred vifte af brancher og segmenter kan etablere sig i området og udnytte den unikke beliggenhed og det netværk, området tilbyder. Exxit59 har i dag et udlejet areal på 87,000m2 og byggerettigheder svarende til yderligere 220,000 m2.

Kontaktinformation

Kirk Kapital: Morten Huse Eikrem­Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70.

Ejendomsselskabet CASA A/S: Michael Mortensen, mobil +45 40 60 57 99.