PLUSHUSENE

PLUSHUSENE

CASA A/S tilbyder i samarbejde med NREP en ideel boligløsning til det voksende segment af aktive seniorer, der er interesserede i at bo i tætte lokalsamfund med blandede aldersgrupper. De aktive seniorer vil typisk gerne flytte i en mindre bolig, efter børnene er flyttet hjemmefra, men ønsker samtidig at bibeholde et aktivt og socialt liv. Frem mod 2030 vil 93% af befolkningstilvæksten i Danmark bestå af aldersgruppen 55+.

Tanken bag PLUSHUSENE er at skabe positiv energi og fællesskab for alle aldre og typer af beboere og sigte mod at imødekomme efterspørgslen efter en ny og moderne måde at leve sammen med andre på, let tilgængelighed af services i dagligdagen samt udlejning af rækkehuse i udkanten af eksisterende større byer i naturskønne områder.

PLUSHUSENE-konceptet er baseret på de bedste komponenter fra de traditionelle kollektive boformer, og er kombineret med at opfylde nutidens behov for at have sit eget private rum, med frihed til at leve som man ønsker med individuelle præferencer. Ejendommene består af rækkehuse og store fællesfaciliteter i naturskønne omgivelser i udkanten af større byer og bygges af bæredygtige materialer og med fokus på beboeren. Der vil være masser af aktiviteter for alle aldersgrupper for at give et aktivt og integreret samfund. Kernen i PLUSHUSENE er bekvemmelighed, lokalsamfund og fællesskab på tværs af generationer.